KİRAZLI

Çanakkale İd. Mah, 7 altın madeni projesi için aynı karar metni ile 18.3.2014’de ÇED işleminin iptaline karar verdi.

Danıştay 14. Dairesi 28.5.2015’ de, davaların reddine karar verdi.

Çanakkale İdare Mahkemesi yeniden keşif, bilirkişi incelemesi davaları ret etti. 

Davacılar temyiz etti: Çanakkale Belediyesi ve Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi. 

Bu arada şirket kapasite artırımı ve yeni ÇED Raporu hazırladı. 2.8.2013 ve 3117 sayılı.

Bu 2. ÇED Raporuna karşı dava açıldı.

Çanakkale İd. Mah, 29.3.2017 ÇED Olumlu Kararının iptali istemini ret etti. Kararında ilk ÇED Raporu için hazırlanan bilirkişi raporlarını esas aldı.

Danıştay 14. Daire, E 2016/752 sayılı kararı ile, yerel mahkemenin bu ikinci ÇED hakkında, ilk ÇED’e karşı açılan davalardaki bilirkişi raporlarını esas alındığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Yerel Mahkeme yeni bilirkişi heyeti oluşturdu. Heyet, 21 Eylül 2018’de Kirazlı sahasında inceleme yaptı. 

Bilirkişilerin arasında Koza Altın’ın Mastra Madeni’nin bulunduğu Gümüşhane’deki Üniversite’den akademisyenlerin bulunması dikkat çekti. Bu bilirkişiler daha önce Cerrattepe’nin yolunu açmıştı.

24 Eylül 2018’de Kirazlı’nın yanındaki ve tamamlayıcısı Çamyurt Projesi’nin kapasite artışına ilişkin ÇED duyurusu yayımlandı. 16.10.2018’de Halkın Katılımı Toplantısı yapıldı.

Mahkemeye Sivil Toplum Uzmanlar Raporu sunuldu.

Şirket Temmuz 2019’da büyük alanda kesimlere başladı.

Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

KİRAZLI ALTIN MADENİ DOKUMANLARI:

KİRAZLI 2012 ÇED RAPORU CİLT 1

KİRAZLI 2012 ÇED RAPORU CİLT 2

KİRAZLI KAPASİTE ARTIŞI NİHAİ ÇED 2013 CİLT 1

KİRAZLI KAPASİTE ARTIŞI NİHAİ ÇED 2013 CİLT 2

KİRAZLI DAVA DİLEKÇESİ

KİRAZLI DAVA BİLİRKİŞİ RAPORU

ÇANAKKALE İDARE MAHKEMESİ KARAR 2012/720 E

KİRAZLI AĞIR MADEN KİRLİLİĞİ MAHKEMEYE SUNULAN TEZ

KİRAZLI SİVİL TOPLUM UZMANLAR RAPORU

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial