BURHANİYE-İVRİNDİ PROJESİ

TÜMAD Projesinin etki alanında Burhaniye’ye en yakın köy olan Karadere.
Maden ÇED Raporuna bakıldığında 6600 hektar ruhsat alanına sahip. ÇED alanı ise 856 hektar. Bu yönüyle Türkiye’nin bugüne kadar en büyük altın madeni Uşak Kışladağ Madeninin ruhsat alanı 2300 hektar. 2013’de başlayan çalışmalar sonucu ÇED, Ağustos 2016’da hiçbir itiraz olmadan onaylanmış. Etki Alanında 8 köy bulunuyor. Madra Dağı’nın üzerindeki tepe yok edilecek: Ballıktepe, Karteldere, Kabaktepe ve Güney-Boyun tepelerinde 4 büyük çukur oluşacak. Yıllık cevher işleme kapasitesi 7 milyon 760 bin ton. 10 yıllık ekonomik ömrü boyunca 75,3 milyon ton cevher çıkarılması planlanıyor. Maden yolları henüz toprak zemin yer yer stabilize 15 metre genişliğinde ve ortalama %8-10 eğimle inşa edilmiş durumda. Madenin bulunduğu Madra Dağına üç yönden oldukça geniş, yüksek eğimde yaklaşık 30 km yapılmış. Bu yollar tamamen sık ormanda geçtiği için tahminlere göre 30 bin yaşlı ağaç kesilmiş.

Bu proje için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan kredi talep edilmiş. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme kriterleriyle ilgili mevzuatı, Türkiye’deki mevzuattan çok daha katı olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının standartları, şirket tarafından taahhüt edilmiş. Bu Banka’ya sunulan raporda ilk ÇED Raporunda yer almayan, Düdük Suyu gibi Burhaniye Merkezine kadar kullanılan su kaynaklarına etki, mera alanlarına olan etkiye yer verilmiş. Daha sonra da bu rapora ilave olarak üçüncü bir rapor sunulmuş. Bunlar uzmanlarca incelenerek yurtiçinde saklanan etkiler ortaya çıkarılabilir. Raporda, “Faaliyetlerin yürütüleceği orman arazileri ilgili orman idaresinden bilgi alınmış ve mera arazisi için tahsis amacını değiştirme dosyası, Maden İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürüne gönderilmiş ve onaylanmıştır. Balıkesir İl Tarım Müdürlüğü’nden arazi edinimine ilişkin diğer işlemler devam etmektedir.
Orman arazileri için izinler, maden planı paralelinde kademeli olarak temin edilecektir.” deniliyor.
Ayrıca fizibilite çalışmalarında tesisim 58 l/s debiye sahip bir su kaynağına ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Bu suyun yeraltı sularından temin edileceği ifade ediliyor. IBRD’ye verilen raporda işletme sırasında azalacak yeraltı sularının eski seviyesine 20 ila 100 yüz arasında döneceği itiraf ediliyor
Madenin ekonomik ömrü; 1 yıllık ön hazırlık ve üst örtü tabakasını sıyırma aşamasının ardından 10 yıllık üretim aşamasının başlaması ile birlikte toplamda 11 yıl. Madenin ekonomik ömrü boyunca, açık ocaklar ikişerli sıra ile açılacak ve kullanılacak. Karteldere ve Kabaktepe açık ocakları ilk aşamada açılacak ve işletimleri yaklaşık 5,5 yıl sürecek. Sonraki süreçte Ballıktepe ve Güney-Boyun açık ocaklarında faaliyete başlanacak ve bu iki ocağın işletimi de yaklaşık 4,5 yıl sürecek. Madenin ekonomik ömrü boyunca, 75,3 milyon ton cevher ve 157,2 milyon ton pasa üretilecek. Maden ömrü boyunca çıkarılacak cevherdeki ortalama altın 0,74 gram/ton olacak.
Su dengesine göre, yıllık ortalama yağış miktarı göz önüne alındığında projenin su eksikliği ile faaliyet göstermesi beklenmektedir. Günlük ortalama 1.200 m3 tamamlama suyu prosese katılacak. Acil durum havuzu içerisinde (özellikle yağışlı aylarda) oluşan sular mümkün olan en kısa sürede tesise tamamlama suyu olarak dönecektir. Faaliyet kapsamındaki prosese dahil edilmesi gerek su miktarı yıllık ortalama 141 m3/saat olacaktır. Oldukça kompleks bir sismotektonik özellik gösteren bölgenin tamamı 1. derece deprem kuşağında.
Proje alanının en önemli kaynak değeri karaçam ormanları. Çalışma alanı içerisinde gelişen bu ormanlar oldukça iyi korunmuştur, bu nedenle orman örtüsü hem oldukça sağlıklı hem de örtüşü %100’e yakındır. Proje alanı içerisinde bulunan endemik ve nadir yayılışlı bitki türleri ağırlıklı olarak orman altı ve açıklıklarına konsantre olmuştur. Bu nedenle proje alanı içerisinde bulunan karaçam orman vejetasyonu ekosistem açısından oldukça önemli.

ÇED’e karşı dava süreci kaçırıldığı için GSM Ruhsatı, Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve Mera Vasfı Değişimi gibi idari işlemler takip edilerek müdahil olunabilir.

Maden sahasında bir görüntü. Kabaktepe.

Proje çerçevesinde çevredeki 11 köye maden şirketi tarafından işe alma, nakliyecilik desteği, bina yapımı çeşitli destekler verildiği bunlarında köylüler arasında çekişmeye neden olduğu anlatılıyor. Yörede, suların etkilendiği bir köyde taşıma su kullanılmaya başlandığı iddialar arasında.

Madra Dağındaki ruhsat alanında 4 tepe yok edilecek: Ballıktepe, Karteldere, Kabaktepe ve Güney-Boyun
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial