Konya, Samsun, Sakarya ve Muğla iklim dirençli şehirler olacak

Şehircilikten tarım ve hayvancılığa, enerjiden sanayi ve ulaşıma kadar birçok alanı kapsayan “Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi”nde pilot il seçilen Konya, Samsun, Sakarya ve Muğla iklim dirençli hale getirilecek.

Şehircilikten tarım ve hayvancılığa, enerjiden sanayi ve ulaşıma kadar birçok alanı kapsayan “Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” çerçevesinde pilot il seçilen Konya, Samsun, Sakarya ve Muğla iklim dirençli hale getirilecek.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığından edindiği bilgilere göre, 2019 yılının ekim ayında başlatılan “Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” ile iklim değişikliğiyle ilgili gelecekte yaşanabilecek sorunlara karşı bugünden önlem alınması, tüm sektörlerin ve şehirlerin iklim değişikliğine uyum sağlayarak güçlendirilmesi ve toplumsal direncin artırılması hedefleniyor.

Gelecek yılın ekim ayında tamamlanması beklenen proje, şehircilik, tarım, hayvancılık, balıkçılık, sosyal kalkınma, enerji, sanayi, ulaşım, iletişim, turizm, kültürel miras, halk sağlığı, afet risk yönetimi, biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri ile su kaynakları yönetimi alanlarını kapsıyor.

Projenin hedef kitlesi içerisinde kamu kurumları, yerel yönetimler, bölge ve il müdürlükleri, bölgesel kalkınma ajansları, odalar, birlikler, meslek ve iş örgütleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşları bulunuyor.

Projeyle; ulusal ölçekte iklim değişikliğine uyum politikaları için daha iyi karar verme araçları, kentsel uyum planlama çözümleri, iklim değişikliğine uyum için kapasite geliştirme ve ağ oluşturma faaliyetleri, iklim değişikliğine uyum eylemini uygulamak için bir hibe programı çerçevesinde Türkiye’de iklim değişikline uyumun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca proje “şehirler için uyum” bileşeni kapsamında seçilen dört pilot il Konya, Samsun, Sakarya ve Muğla dışında ulusal ölçekte iklim değişikliğine uyum için karar alma araçları geliştirilmesini hedefleyen bileşeniyle de tüm şehirleri kapsıyor.

“Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı”nın güncellenmesi çalışmaları devam ediyor

Proje kapsamında 2022 yılında tamamlanması planlanan “Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı”nın güncellenmesi çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda ulusal ölçekte izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulması, finansman stratejisi ve sektörel uygulama kılavuzları hazırlanması planlanıyor.

Ayrıca sektörlere yönelik iklim projeksiyonları, etkilenebilirlik ve risk analizleri yapılarak sektörel iklim etkilenebilirliği değerlendirmeleri, uyuma yönelik mali ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmaları da yapılıyor. Pilot şehirlerin Yerel Uyum Stratejisi ve Eylem Planları hazırlanıyor. Eylem planları şehirlerin iklim değişikliğinin etkilerine sosyal ve ekonomik dayanıklılığını artırıyor.

İklim değişikliğine uyum çabasında önemli bir kapasite geliştirme adımı atılıyor

Proje kapsamında Türkiye’de iklim değişikliğine uyum eyleminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için iklim ağları toplantıları düzenleniyor. Şehirler için iklim ağları toplantılarında, iklim değişikliğinin mevcut ve ortaya çıkabilecek etkileri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak ve şehirleri uyum stratejilerini geliştirmede destekleyebilecek en iyi uygulamaları paylaşmak üzere paydaşları bir araya getiriyor. Ağlar, üye olan yerel yönetimlere kazanımları ve karşılaştıkları zorluklar hakkında tavsiyelerde bulunuyor.

İklim değişikliğine uyum çabasında bir kapasite geliştirme adımı olarak görülen iklim ağlarıyla, doğru bilgi ve verilere ulaşmada, uyuma yönelik web tabanlı platformlar, veri ve bilgilerin tüm paydaşlar tarafından erişilebilir olması sağlanıyor. Proje ile Türkiye’nin ilk Ulusal Uyum Platformu olan “İklim Portal”ın kurulması planlanıyor. İklim Portal ile iklim değişikliğine yönelik veri ve bilgiler tek bir platformda, herkesin erişimine açık olacak şekilde hazırlanıyor.

KAYNAK : https://www.aa.com.tr/tr/yesilhat/iklim-degisikligi/konya-samsun-sakarya-ve-mugla-iklim-direncli-sehirler-olacak/1816085?fbclid=IwAR2BmQ1DhGl0YPjJlHW9l2UER52dHtcB3mZSL8rBhwdsU9mgNhw6dN-geos

HABER : BÜLENT ÖZGEN

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial