Akçay sulak alanına moloz dökümünden sonra inşaat projesi !

Yüzlerce canlı türüne ev sahipliği yapan Kuzey Ege bölgesinin son sulak alan ekosistemlerinden biri olan Akçay Sulak Alanı’nın bir kısmı bir yılı aşkın süredir Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BBB) tarafından moloz ve atık dere dip çamurları ile doldurulurken, şimdi de alanın bir kısmı bir gayrimenkul firmasınca villa amaçlı pazarlanıyor . Şirketin sosyal medyada verdiği ilanda 11 Temmuz Pazar günü saat 16.00’da temel atma töreni gerçekleştireceği ve programda Tolga Sağ gibi değerli müzisyenlerin de yer alacağı anlaşılmaktadır.

Proje kapsamında 200 adet 300 metrekarelik villa arazisi yer aldığı belirtilmekte ve araziler en az 300 bin TL ye pazarlanmaktadır. Proje satış ve tanıtım videolarında CHP İstanbul Milletvekili Sn. Gürsel Tekin’in yer alması ise oldukça üzücüdür.

Söz konusu proje ile ilgili parsellerin bulunduğu alan Türkiye’nin taraf olduğu RAMSAR Sözleşmesi, Çevre Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne göre “sulak alan” özelliklerini taşımakta ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sulak Alan Sulak Alan Envanter Sistemi SAYBİS’te de kayıtlı olan 148 hektar büyüklüğündeki “Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı” sınırları içerisinde yer almaktadır.

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın önemli bir kısmı Sulak Alan Yönetmeliğine ve Ramsar Sözleşmesine aykırı bir şekilde 2017 yılında yapılan çevre düzeni plan değişikliği ile Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri ve Çiçekçilik) Organize Sanayi Bölgesine tahsis edilmiş ve bir kısmı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Rezerv Konut Alanı amacıyla Hazineden alınmışken şimdi de miktarı tam olarak bilinmemekle birlikte en az 60 bin metrekarelik bir kısmı daha imara açılmaktadır.

Edremit Belediye Başkanlığı’nda aşağıdaki sorularımıza yanıt verilmesini talep ediyoruz:

 • Parsel No’larını tam olarak bilemediğimiz Akçay Enginkent Projesi 1/100.000’lik Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planı’na uygun mudur?
 • Bu parseller Çevre Düzeni Planında “Doğal Karakteri Korunacak Alan” olarak gösterilen alanda yer almakta mıdır?
 • Proje,  bölgenin 1/1.000’lik, 1/5. 000’lik  imar planlarına uygun mudur?
 • Temeli atılacağı söylenilen söz konusu projenin onaylı projeleri ve inşaat ruhsatı var mıdır? Belediyeniz tarafından herhangi bir izne konu olmuş mudur?

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü’ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne sesleniyoruz:

 • Binbir türlü canlıya ev sahipliği yapan, Türkiye’deki su kuşlarının yüzde 30’undan fazlasını barındıran Akçay Sazlığı ve Sulak Alanını ne zaman koruyacaksınız?
 • İklim krizi ile kuraklıkla kavrulmakta olduğumuz şu günlerde sulak alanların yok olmasına daha ne kadar seyirci kalacaksınız? 
 • Envanterde yer alan söz konusu alanı ne zaman “Mahalli/Ulusal Sulak Alan” olarak tescil edeceksiniz?
 • Söz konusu alanı ne zaman doğal sit alanı-kesin korunması gerekli hassas alan olarakilan edeceksiniz?

Firmaya çağrıda bulunuyoruz:

 • Sulak alanda inşaat yapmaktan ve insanların yaşamını riske atmaktan acilen vazgeçin.
 • Temel atma törenini acilen iptal edin.

Parsel sahiplerine sesleniyoruz:

 • Sulak alanlardan arsa, bina almayın.
 • Kendi canınızla ve başka canlıların canı ile oynamayın.
 • Parselinizin sulak alan tabiat parkı olarak değerlendirilmesine olanak sağlayın.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıda bulunuyoruz:

Temeli atılacak binalar için inşaat ruhsatı gibi yasal yükümlülükler yerine getirilmiş midir? Görev ihmali var mıdır? Gerekli soruşturmayı yapar mısınız?

Sn. Gürsel Tekin’e sesleniyoruz:

 • Sn. Tekin, siz reklamını yaptığınız arsaların sulak alan ekosisteminde yer aldığını ve yapılan işlemlerin yasalara aykırı olduğunu biliyor muydunuz?  
 • Lütfen arsaların yerine gelip bakar mısınız? Orada yaşayan su kuşlarının sesini dinler misiniz?
 • Söz konusu alanın sulak alan olarak kalması ve korunması için partiniz ve kişisel olarak biz yaşam savunucularına destek verir misiniz?

AKÇAY SAZLIĞI VE SULAK ALANI RANT ALANI DEĞİL, BİNLERCE CANLININ YUVASIDIR!

AKÇAY SAZLIĞI VE SULAK ALANINI KORUYACAĞIZ!

KAZDAĞI DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ

KAYNAK : Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

HABER: BÜLENT ÖZGEN

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial