“Türkiye’de İklim Değişikliği ve Tarım”konulu toplantı

TKV ve Sivil Kalkınma Platformu işbirliği ile, ülkemizde ön plana çıkan kırsal kalkınma ve tarım konularında planladığımız çalıştaylar serisinin ilkini 6 Temmuz 2021 salı günü saat 13.30-17.30 saatleri arasında online olarak gerçekleştiriyoruz.

Çalıştayımızın konusu Türkiye’de İklim Değişikliği ve Tarım. Çalıştayımızın moderatörlüğünü Eskişehir Osmangazi Üniveristesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Fatma Handan Giray yapacaktır.

 Çalıştayın ilk bölümünde anahtar sunuşlar yapılacak, ikinci bölümde ise katılımcılar arasında deneyimlerin anlatımı ve politika önerileri tartışmaları gerçekleştirilecektir.

 Anahtar sunumlardan ilki konunun makro çerçevesi ile ilgi olup Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlkay Dellal tarafından yapılacaktır. İkinci anahtar sunum ise iklim değişikliğine uyum çerçevesinde yapılan somut uygulama örnekleri ile ilgili olup, Doğa Koruma Merkezi Toprak ve Su Programı Koordinatörü Melike Kuş tarafından yapılacaktır. Çalıştayın çıktıları raporlanacak ve hem katılımcılarla paylaşılacak hem de ilgili ulusal ve uluslararası makamlara (AB gibi) iletilecektir.

Çalıştaylar dizisinin tamamlanmasından sonra Türkiye Kırsal Parlamentosunun toplanması ve çalıştay çıktılarını manifesto haline getirmesi planlanmaktadır.Zoom linkine ulaşmakta güçlük çekenler tkv@tkv-dft.org.tr adresine   mesaj atarak (kuruluş ve iletişim adreslerini bildirmeleri halinde) kayıt yaptırmaları halinde elektronik posta adreslerine zoom linki ayrıca gönderilecektir.

HABER : BÜLENT ÖZGEN

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial