Salda Gölü Raporu, Mars’ın keşfi için ilham kaynağı oldu

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından ;Salda Gölü’nün hem bilimsel, hem ekolojik, hem de jeolojik değerinin son derece önemli rapor hazırlandı.Hazırlanan olan bu raporda, NASA tarafında Mars gezegeninin keşif çalışmalarında örnek alındığı hatırlatıldı.

Dünya üzerinde yer alan diğer benzer alanların 1950`li yıllardan bu yana ilgili ülke-ler tarafından koruma altına alınarak bir kısmı jeopark ilan edilirken, Salda Gölü’nün Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tara-fından yürütülen proje ile günü birlik zevkler için kullanılan bir alan haline dönüştürülmesi, kıyısında doğayla uyumlu olmayan yapıların (mangal-piknik) yapılması, jeolojik açıdan oldukça önemli olan hidromanyezit oluşumların yol altyapısında inşaat malzemesi olarak kullanılmasının doğru bir yaklaşım olmadığına vurgu yapan raporda şöyle denildi:

“Sonuç olarak, sadece ülkemiz için değil, insanlık içinde de önemli bir jeolojik miras alanı olan Salda Gölü için TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan “Salda Gölü Mars Gezegenini Keşfetme ve Anlama Görevinde İlham Kaynağı Oldu” . Rapor yazı ekinde gönderilmİŞ olup, zaman geçirmeksizin Salda Gölü ve beslenme havzası alanının ” Salda Gölü Jeoparkı” adıyla, jeopark ilan edilmesini ve koruma altına alınması, UNESCO Global Jeopark ağı içine alınarak jeoturiz yoluyla korunarak insanlığın hizmetine açılmasını ve bu yolla başta yerelde yaşayan yurttaşlarımız olmak üzere ülke ekonomisine katkı verilmesi konusunda çalışma başlatılması gerektiği belirtilmiş ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının Salda Gölü ve beslenme havzasının Jeopark olması konusundaki çalışmalara her türlü katkı ve desteği ka-musal yarar çerçevesinde vermeye hazır” olduğu belirtilmiştir.

Özetle ; Salda Gölü başlıca üç adet tehdit ile karşı karşıyadır. Bu tehditler kuraklık riski ile kuruma, madencilik faaliyetleri ve taşocakları ile kirlenme, turizm baskısı ve Millet Bahçesi Projesiyle yapılaşmadır. Koruma-kullanma dengesi gözetilmeyerek 1. ve 2. derece sit alanları kullanıma açılmak istenmekte, seçimle gelen yerel yönetimlerin bölgede söz hakkı ve plan yapma yetkisi kaldırılmakta ve tüm yetki atanmışlardan oluşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bırakılmaktadır.

“Kentsel Tasarım Alanı 1-2”, “Özel Proje Alanı” ile “Millet Bahçesi” önündeki engeller, Ankara’dan hızla aşılmak istenmektedir. Bu rapor; Salda Gölü’nün doğal haliyle korunarak yaşaması ve Salda Gölü ile çevresi hakkında kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

KAYNAK : TMMOB jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

HABER : BÜLENT ÖZGEN

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial