Bursa’ya Nefes Ol !…

Bursa İl’indeki hava kirliliği probleminin kronik bir noktaya ulaştığı ve tüm yıla yayılmış bir sorun olduğu bilimsel raporlarla kanıtlanmıştır. Hava kirliliği göstergelerinden PM10 kirlilik parametresinin 2019 yılı ortalaması; il bazında 60 μg/m3, istasyon bazında ise 84 μg/m3 değerinde kaydedilmiştir.

Nilüfer Gençlik Meclisi ve Fridays For Future Bursa aktivistleri ,konuyla ilgili change org kampanyası düzenlemişlerdir.

Nilüfer Gençlik Meclisi ve Fridays For Future Bursa aktivistleri adına Pınar Vatansever’in ,kampanyada yaptıkları açıklamada;

-İlgili kirleticinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen limiti;20 μg/m3,Türkiye ve Avrupa mevzuatlarına göre belirlenen limit değeri ise 40 μg/m3’tür.
-Bir diğer hava kirliliği göstergelerinden PM2.5 kirlilik parametresinin durumuda endişe verici boyuttadır, 2019 yılı ortalaması il bazında 28 μg/m3değerinde kaydedilmiştir. Kirleticinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen limiti; 10 μg/m3, Türkiye mevzuatına göre belirlenen limit 25 μg/m3’tür. Kanser, kalp rahatsızlıkları, solunum yolu hastalıkları ve birçok sağlık sorunlarına sebep olabilen partiküler madde kirleticisi kontrol edilemeyen bir problem haline gelmiştir.

Güncel çalışmalar; uzun süreli hava kirliliğine maruz kalan kişilerin, ortaya çıkan kronik hastalıklar nedeniyle Covid-19 ve benzeri salgın hastalıklar ayakalanma/olumsuz etkilenme riskinin daha yüksek olduğunu belirtmektedir.

Çok üzücüdür ki, 2019 yılı içerisinde hava kirliliğine atfedilen ortalama ölüm sayısı Türkiye genelinde 1584 olarak kayıtlara geçmiştir.
Bursa’daki hava kirliliği probleminin çözülemeyen bir konu haline gelmiş olmasından endişe duymaktayız. Temiz havanın hak ve tüm canlılar için savunulacak bir talep olması bizleri harekete geçirmiştir.

Nilüfer Gençlik Meclisi ve Fridays For Future Bursa aktivistleri olarak“Bursa’ya Nefes Ol” kampanyasını başlattığımızı ilan ediyor; iklim krizine karşı mücadelede yerel adımları güçlendirecek ve tüm canlıların ihtiyacı olan temiz havaya kavuşabilmemizi sağlayacak aşağıdaki taleplerimiz için tüm yaşam savunucularının desteklerini bekliyoruz.

PM2.5 hava kirleticisinin sınır değerine ilişkin bir mevzuatımız bulunmamaktadır.


TALEPLERİMİZ

1. Bursa Temiz Hava Eylem Planı’nın acilen etkin bir şekilde hayata geçirilmesi

2. Paris Anlaşması’nın onaylanması

3. Mevcut ormanlarımızın mutlak ölçüde korunması

 • Orman alanlarımızın, ilgili yönetmelikler dahilinde korunmaya alınması
 • Orman ekosistemlerinin etkin bir şekilde izlenmesi, gelişen teknolojiden faydalanmak suretiyle insansız koruma sistemlerinin kurulması
 • Tarım ve yerleşim amaçları için orman alanlarının tahribinin kontrol edilmesi
 • Orman ve orman ürünlerinin kontrollü kullanımı
 • Doğal varlıklarımız hakkında envanter çalışmalarının yapılması, insan kaynaklı tahribatların bir daha meydana gelmemesi için gerekli yaptırımların alınması

4. Bursa’daki tarımsal faaliyetlerde ilaçsız politikaların oluşturulması

 • Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının teşvik edilmesi
 • Tarımsal kalkınma üzerine; akademi, çitçi ve yerel yönetimlerle işbirliği
 • Tarımsal üretimde yerelleşme

5. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde faaliyet gösterecek “Hava ve Çevre Komisyonu’nun” kurulması

 • İlgili komisyonun içerisinde; akademik odaların, yerel yönetim temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların yer alacağı danışma kurulunun oluşturulması
 • Faaliyet gösterecek komisyonun kamuoyuna hesap verilebilecek nitelikte çalışması

6. Enerji verimliliği konusunda politikalar geliştirilmesi, yaşam alanlarımızın proje çatısı altında yağmalanmasına izin verilmemesi

 • Enerji projelerinin karar aşamalarında; enerji verimliliği, enerji demokrasisi ve küçülme ekonomisi gibi kavramların göz önünde bulundurulması

7. Çalışma izni olmadığı halde aktif olan termik santrallerin faaliyetlerinin insanlar tarafından ihbar edilebilmesi için sosyal medya iletişim ağlarının oluşturulması

8. Mevcut tüm termik santrallerinin kapatılması. Kapatılma sürecinde adil iyileşmeye önem verilmesi, çalışanların mağdur edilmemesi

9. Projelerin izin aşamalarında “Sağlık Etki Değerlendirme” sürecinin mevzuatlar aracılığı ile uygulanması

10. Bursa hava kalitesi izleme istasyonlarının 7/24 açık tutulması, var olan istasyonların bakımının yapılması ve istasyon sayılarının arttırılması

11. Alternatif ulaşım araçlarının kullanılması, gerekli teknik iyileştirilmelerin yapılması ve tüm yaş grupları için teşvik edici faaliyetlerde bulunulması

12. Hava kirleticilerinin sınır limitlerinin DSÖ tarafından belirlenen eşik değerlerine indirilmesi

Destekleyen Kurumlar

350.org Türkiye

Artvin Sanat Kültür Ve Sosyal Dayanışma Derneği (AS DER)

Bursa Doğa Sporları ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (BUDOST)

Bursa Artvin Çevre Platformu

Bursa EĞİTİM-SEN

Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği

Bursa Kadın Platformu

Bursa Vegan İnisiyatifi

Bursa Tabip Odası

Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER)

Didim Çevre Platformu (DİÇEP)

Doğanın Çocukları

Ekoloji Birliği

Eko-Öğrenci

FFF Bursa

İznik Çevre ve Yaşam Platformu

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

Kirazlıyayla Koruma ve Dayanışma Derneği

KOZA Dağcılık Kültür Sanat ve Spor Kulübü

Kozalak Derneği 

Kuzey Ormanları Savunması

Nilüfer Çevre Meclisi 

Nilüfer Gençlik Meclisi

Nilüfer Kent Konseyi 

POLEN Ekoloji

Savaş Köyü Doğa Ķültür Turizm ve Dayanışma Derneği (SAV-DER)

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi

TÜM Emekli-Sen Bursa

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği

Uludağ Genç TEMA Topluluğu

ULUGIDA Topluluğu

Yeni İnsan Yayınevi

Yenişehir Çevre Platformu

Yeryüzü Derneği

Yeşil Düşünce Derneği

Yokoluş İsyanı Türkiye (XR)

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial