Ayvalığın çevresi için hala umut var !

Bireysel olarak açılmış ve 2018 yılında sonuçlanan bir davayla Ayvalık merkez, Alibey Adası ve Çamlık Kentsel Sit Alanlarına ait Koruma Amaçlı İmar Planları, Balıkesir Koruma Bölge Kurulu’nun 26.08.2020 tarih ve 2161 sayılı kararı ile iptal edildi. Ayvalık kent merkezi,Cunda(Alibey) ve Çamlık Kentsel Sit alanlarına ait koruma amaçlı imar planlarının Balıkesir Koruma Bölge Kurulu’nca iptali,kentteki STK,siyasi parti,meslek odaları,akademisyen ve üç eski belediye başkanını harekete geçirerek deklarasyon yayınlandı.

https://i.gyazo.com/82c1fe607b6d5e909b90ecea92bc949b.jpg

Yayınlanan bu deklerasyon Ayvalık’ta büyük yankı uyandırdı.Ayvalığın tamamen korumasız kaldığına dikkat çeken Ayvalık Sevdalıları, Ayvalık Belediyesi’nin deklerasyonun ardından  basın toplantısı düzenlemesi deklarasyona destek olarak yorumlanırken,son nokta konulmuştur  sözü eleştirildi.Son nokta için vakit erken olduğu belirtildi.

Son nokta ancak bu planlar gerçek bir koruma kalkanı ve mağdur yaratmayacak bir hassasiyetle yapılıp uygulamaya konulduğunda konmuş olacaktır. O zamana kadar tartışılacak çok şey var bu da ancak şeffaf bir planlamayla mümkündür.

2 yıl önce açılan bir dava sonucu; Ayvalık merkez, Alibey Adası ve Çamlık Kentsel Sit Alanlarına ait Koruma Amaçlı İmar Planlarının,Balıkesir Koruma Bölge Kurulu’nca iptal edilmesi,Ayvalığın eşsiz doğasının korumasız kaldığı anlamını ifade ede deklerasyona; TMMOB Mimarlar Odası, Ayvalık Tabiat Platformu, 28 paydaşlı, Ayvalık Ar-Ge (Ayvalık Araştırma, Geliştirme, Uygulama Derneği), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Ayvalık Şubesi, Eğitim-Sen Ayvalık Temsilciliği, Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubesi, AYKÜSAD (Ayvalık Kültür Sanat Derneği), ASD (Ayvalık Sanat Derneği), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ayvalık Şubesi, Ayvalık Kuş Gözlem Topluluğu, Ayvalık Yerel İnisiyatifi, Öğrenci Sendikası Mimar/Mühendis Meclisi, Ayvalık Hayvan Hakları Derneği,Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği,İnşaat Mühendisleri Odası Ayvalık Temsilciliği , Temad Ayvalık Şubesi, İnsan Hakları Derneği Balıkesir Şubesi, CHP Ayvalık İlçe Başkanlığı, Sol Parti Ayvalık İlçe Başkanlığı, EMEP Ayvalık İlçe Başkanlığı, TKP Ayvalık İlçe Başkanlığı,  DP Ayvalık İlçe Başkanlığı, Ayvalık Eski Belediye Başkanları Ali Güreli, Hasan Bülent Türközen ve Rahmi GENCER, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cengiz Dikici ve   Akademisyenler,meslek odaları ve STK.lar  tarafından imzalanarak yayınlandı.                                                                                                 

BU KONU AYVALIK İÇİN HAYATİ KONUDUR.

Planın iptal gerekçesi olarak kabul edilen Ayvalık’ın üst ölçekli planlarının olmaması iddiası tartışmalı bir durumdur. Aslında Ayvalık’ın dönemin İller Bankası tarafından yaptırılan ve kentsel sit alanı sınırının da belirli olduğu 1988 yılı onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/25000 ölçekli nazım imar planı bulunmaktadır.

Ayrıca söz konusu kentsel sit alanları içinde yeşil karakterli kentsel sit ile doğal sit alanları da bulunmaktadır. Yargı kararıyla yok hükmünde olduğu iddia edilen üst ölçekli bu nazım planların lejantlarında bu alanların sınırları belirlenmiştir. Ayrıca Ayvalık ve Alibey Adasındaki kentsel sit alanları ile 1. ve 3. Derece Doğal Sit Alanları Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 28.10.1989 tarih, 795 sayılı kararı ile belirlenmiştir.

Sürecin devamında 3. Derece Doğal Sit Alanları ile ilgili olarak hazırlanan koruma planları Ayvalık Belediye Başkanlığınca 05.04.1990 tarih ve 039 sayılı meclis kararıyla onaylanmış ve Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.04.1990 tarih,1075 sayılı kararıyla da uygun bulunmuştur.

Bilindiği gibi, 648 sayılı KHK ile 17 Ağustos 2011 yılı itibarı ile kültür ve tabiat varlıkları birbirinden ayrılarak kültür varlıkları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, tabiat varlıkları ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetki alanına bırakılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Ayvalık Belediyesine Doğal Sit alanlarıyla ilgili gönderdiği son planlarda 1’inci, 2’inci ve 3’üncü derece sit alanlarının statüsü değiştirilmekte ve kesin korunacak hassas alan, nitelikli doğal koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak değerlendirilmekte ve birçok alanda yapılaşmaya izin verdiği görülmektedir. 51 bölgeye ayrılan Ayvalık’ta 1’inci derece doğal sit alanı olan bölgelerde ve adalarda, sit derecesini düşüren çok önemli değişiklikler yapılmaktadır.

GERÇEK ANLAMDA SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ.

İptal edilen koruma amaçlı imar planları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve yeni plan süreci talep etmek için harekete geçilen deklarasyonda,’2018 yılında sonuçlanan bir davayla Ayvalık sadece rantı artırma hedefiyle hareket eden ve bu eşsiz doğayı yok ederek betonlaştıracak çevrelere karşı  korumasızdır.

Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 11.09.2020 tarih ve 1144-2245-2246 no.lu kararları ile Geçiş Dönemi Koruma Esaslarıve Kullanma Şartları  belirlenerek,Ayvalık Kentsel Sit  Alanı içerisindeki imar ve yapılaşma kurakları tamamen Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun insiyatifine  bırakılmıştır.

Ağustos 2020’den beri tüm ilgili kurumların bilgisi dahilinde olan bu durumla birlikte Ayvalık’ın  bugünden öngörülmeyen bir zaman diliminde plansız ve korumasız kaldığı anlaşılmaktadır.

Ayvalık’ın uzun süreceği açık olan bu plansız dönemde karşı karşıya kalacağı büyük riskler bulunmaktadır. Ayvalık’ın geleceğini şekillendirecek yeni planlar sürecinde; Ayvalık’ta yaşayanlar,tüm Ayvalık sevdalısı sivil toplum örgütleri,Ayvalık’a emek vermiş akademisyenler,mimarlar,mühendisler,plancılar olarak,bu aşama da gerçek anlam da söz sahibi olmak istiyoruz”denilerek kenti bekleyen tehlikelere dikkat çekilmişti.

SON NOKTA ANCAK GERÇEK KORUMA PLANI MAĞDUR YARATMAYACAK ŞEKİLDE YAPILIP UYGULAMAYA KONULDUĞINDA KONMUŞ OLACAKTIR.

Deklarasyonun yayınlanmasından 4 gün sonra imza veren STK,siyasi parti temsilcileri ile akademisyenlerden bazılarını İsmet İnönü  Kültür Merkezine çağıran Ayvalık Belediyesi,Ayvalık Adaları Tabiat Parkı,doğal koruma   sit alanları,kentsel sit alanları,arkelojik sit alanlarına ait sınırların yürürlükte olduğu,zeytin yasası ile getirilen koruma hükümlerinin yerli yerinde olduğunu belirtti.

Danıştay 6.Daire Bşk.lığı’nın 2019/12542 sayılı esas dosyası ve Balıkesir 1.İdare mahkemesinde 2020/1051 esasına kayıtlı dava da hukuki sürecın devam ettiği söylendi.Toplantı sonrası Ayvalık  Belediyesinin sosyal medya hesabında paylaşılan “Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, son günlerde Ayvalık kamuoyunda iptal olunan koruma amaçlı planlarla ilgili yapılan tartışmalara nokta koyan açıklamalarda bulundu yazısı üzerine deklerasyona imza verenleradına açıklama yapan Serdar ÇELİK, bugün Ayvalık Belediyesi Facebook sayfasında yapılan paylaşımın “görüş birliğine varıldı” şeklinde bitirilmesi; Belediye olarak biz de hafta başında yayınlanmış olan deklarasyonu destekliyoruz anlamına gelmektedir ve sevindiricidir.

 Ancak “son nokta konulmuştur” sözüne kesinlikle katılmıyoruz çünkü son nokta ancak bu planlar gerçek bir koruma kalkanı ve mağdur yaratmayacak bir hassasiyetle yapılıp uygulamaya konulduğunda konmuş olacaktır. O zamana kadar tartışılacak çok şey var bu da ancak şeffaf bir planlamayla mümkündür dedi.

Sonuç olarak : Ayvalık merkez, Alibey Adası ve Çamlık Kentsel Sit Alanlarına ait Koruma Amaçlı İmar Planlarının Ayvalık’ın geleceğini şekillendirecek ve belirleyecek yeni planlar sürecinde; biz Ayvalıklılar, tüm “Ayvalık Sevdalısı” sivil toplum örgütleri, Ayvalık’a emek vermiş akademisyenler, mimarlar, mühendisler, plancılar olarak, bu aşamada GERÇEK ANLAMDA SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ.

Bu süreci çok yakından takip edeceğiz.Planlar hakkında  pandemi nedeniyle ileri ki günlerde  çaliştay yapmak mümkün olmadığı taktirde toplumsal mutabakat için online toplantı yapılmalıdır.

KAYNAK : Gazete Ayvalık-Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği

HABER : BÜLENT ÖZGEN

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial