COVID-19 özel sektör küresel fonu kuruldu

New YorkBirleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (BM Küresel İlkeler Sözleşmesi) ve Uluslararası Ticaret Odası (ICC), küresel salgından daha iyi düze çıkışta toplumlara yardım etmek amacıyla kamu ve özel sektör ortaklarını bir araya getiren küresel işbirliği girişimi olan COVID-19 Özel Sektör Küresel Fonu’nu kurdular.

eutsche Post DHL Group, Microsoft Corp. ve PwC ağı (“PwC”), COVID-19 Özel Sektör Küresel Fonu’na katıldılar. Girişim, katkıda bulunmak isteyen ve aynı görüşleri paylaşan özel sektör kuruluşlarının katılımına açık.

Küresel Fon, iş dünyasının, koronavirüs küresel salgınının olumsuz etkilerini ele almak için özel sektör liderleri ve hükümetlerin birlikte çalışmasına yönelik çağrılarına yanıt olarak kuruldu. Girişim, mücadele önlemlerini daha iyi koordine ederek, acil canlandırma çabalarının reel ekonomiye yönelmesini sağlamayı hedefliyor.

Küresel Fon hem küresel hem de ulusal düzeyde faaliyet gösterecek. Belirli bir bölgede COVID-19 küresel salgınının bulunduğu aşama ve yerel özel sektör ve yönetimin özelliklerine göre uyarlanmış çözümlerin ortaklaşa yaratılmasını hedefliyor. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber edinen Fon, krizin çok boyutlu doğasıyla mücadele için çok sektörlü, bütün devlet ve bütün toplum yaklaşımını destekliyor.

Düze çıkış çabaları, daha kapsayıcı ekonomiler ve toplumların nasıl yeniden inşa edileceği, sosyal adaleti içeren, düşük karbonlu ve iklim dirençli, hiç kimsenin geride bırakılmadığı bir dünya için yeni rotanın nasıl belirleneceğine odaklanacak. İlk projeler Kolombiya, Gana, Filipinler ve Türkiye’ye yoğunlaşacak. Küresel Fon geliştikçe hem coğrafi kapsamı genişleyecek, hem de katılan ortaklar artacak.

UNDP Başkanı Achim Steiner, “Hep Birlikte Daha İyi Düze Çıkış dayanışması, sadece krizle mücadele çabalarımıza güç vermekle kalmaz, aynı zamanda krizi aşmamızı da sağlayabilir. UNDP’nin 170 ülke ve toprakta varlığı, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10.000 şirketi aşkın ve 68 Yerel Ağı içeren ağı, Uluslararası Ticaret Odası’nın 45 milyonu aşkın şirketten oluşan ağı bir araya geldiğinde, kolektif kapasite ve potansiyelimiz kat kat artıyor.

Bu Fon, türünün ilk örneğidir; hayati önem taşıyan bir dönemde insanlığa hizmet için kamu ve özel sektörün güçlerini birleştirmek amacıyla kurgulandı” dedi.

COVID-19 Özel Sektör Küresel Fonu’nun kurulduğu, BM Genel Kurulu’nun toplandığı dönemde, BM’nin en büyük ve en kapsayıcı özel sektör liderleri toplantısı olan SKA İş Dünyası Forumu’nda Steiner tarafından açıklandı. “Hep Birlikte Daha İyi Düze Çıkış” sloganıyla yola çıkan girişimin zamanlaması da BM tarihindeki birkaç özel olayın kutlanması bağlamında özel önem taşıyor:

Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 75. yıldönümü, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin kuruluşunun 20. yıldönümü, ve II. Dünya Savaşı sonrasında çok taraflılığın en büyük sınavla karşı karşıya olduğu bir zamanda kurulan ICC’nin 100. kuruluş yıldönümü.

Girişimi Başlatan Ortaklar

Girişimi Başlatan Ortaklar, UNDP, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve ICC’dir. Hep birlikte, sorumlu iş uygulamaları, ekonomik düze çıkış, yeşil işletme dönüşümü, çoklu tehlike karşısında risk yönetimi konularında küresel uzmanlıklarına erişim sağlayacaklar.

Steiner, “COVID-19 toplumlarda aksamalar yaratıyor, kalkınma gündemleri de bu yeni duruma uyarlanmak zorunda. Sivil toplum, iş dünyası, vakıflar, araştırma camiası, yerel yönetimler, kentler ve bölgesel yönetimlerin kritik katkılarından yararlanacak kapsayıcı çok taraflılığa ihtiyacımız var.

COVID-19’un getirdiği zorluklara karşı sürdürülebilir yanıt için kamu-özel ve özel-özel ortaklıklarının önünü açmak suretiyle, daha iyi düze çıkmak ve daha dayanıklı ekonomiler inşa etmek mümkün” dedi.

Özel sektör, COVID-19 küresel salgını tarafından ağır biçimde etkileniyor. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesi, işletmelerin toplumlara hizmet etmek ve toplumları ileri götürmek için var olduğu, başarılarının sosyal veya çevresel gerileme pahasına olamayacağı inancını teyit ediyor.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Genel Müdürü ve İcra Direktörü Sanda Ojiambo, “Şu anda bir insanlık trajedisi, yoğun ekonomik ve sosyal çalkantı yaşıyoruz. Fakat bu aynı zamanda bir imkandır.

COVID-19 Özel Sektör Küresel Fonu gibi ortaklıklar yoluyla, eyleme geçmek suretiyle küresel salgından Hep Birlikte Daha İyi Düze Çıkmak için ve nihayet küresel eşitsizlikle yüzleşmek, aynı zamanda tüm insanlığı tehdit eden iklim krizinin en kötü etkilerini azaltmak amacıyla şirketleri destekleyeceğiz. Hep birlikte yeni bir dayanıklılık paradigması oluşturabiliriz” dedi.

COVID-19 küresel salgını, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) yaklaşık %70’inin faaliyetlerinin durmasına neden oldu. KOBİ’ler küresel GSH’nin %50’sini ve istihdamın %70’ten fazlasını temsil ediyor.

Çok uluslu, küresel ve yerel özel sektör paydaşlarını temsil eden COVID-19 Özel Sektör Küresel Fonu ortakları, salgın yardımı için politika ve mali çözümler geliştirmek için ortak projeler oluşturmayı taahhüt ettiler.

ICC Genel Sekreteri John W.H. Denton AO ise şunları söyledi: “ICC’nin yerel ağları, karşılaştıkları zorlukların anlaşılmasını, fikirlerine kulak verilmesini, Hep Birlikte Daha İyi Düze Çıkış için çabalarının tanınmasını ve başkalarının bunlardan yararlanmasını isteyen küçük işletme sahiplerine ulaşmak suretiyle işbirliğine değer katabilir.

KOBİ’ler birbirleriyle ve kendilerini destekleyecek kurum ve kuruluşlarla hayati önem taşıyan bu fikir, öğrenme ve deneyim paylaşımını kolaylaştıracak yöntemlere ihtiyaç duyuyor.”

Özel sektör katılımı

COVID-19 Özel Sektör Küresel Fonu, stratejik ortaklar DHL, Microsoft ve PwC tarafından destekleniyor ve katkıda bulunmak isteyen ve aynı görüşleri paylaşan özel sektör kuruluşlarının katılımına açık. Stratejik ortaklar, bu dönüşümsel düze çıkışı desteklemek üzere uzmanlık ve teknolojilerini ortaya koyacaklar.

Deutsche Post DHL Group İletişim, Sürdürülebilirlik ve Marka’dan Sorumlu İcra Başkan Yardımcısı Monika Schaller, “Halihazırda, çalışanlarımız insanların esenliğine yaptıkları katkıların her zamankinden daha çok farkındalar. Aşırı zorlu koşullarda, Deutsche Post DHL Group, dünya genelinde mal akışları ve tedarik zincirlerinin güvenle devam etmesini sağlıyor, gerekli koruyucu ekipmanı dünyanın her yerine iletiyor.

Yakın tarihimizdeki en büyük sağlık krizlerinden birisinde, insan hayatının küresel salgına karşı korunmasına yönelik faaliyet deneyimimizi paylaşmak istiyoruz. Kadim ortağımız UNDP ile birlikte önümüzdeki zorlukları aşmak ve yaşamı daha iyiye götürmek için, insanları birleştirme çabalarımıza katılın” dedi.

Deutsche Post DHL Group, Küresel Fon daha oluşturulmadan, bu fikri desteklemeye başlamıştı. Şirket, dünya genelindeki ağlarının, yerel KOBİ’ler için sahada fark yaratabilmeleri, lojistik sınırlamaları aşmak suretiyle mevcut durumdan sağ çıkmalarına yardım edebilmelerini sağladığını vurguladı.

Microsoft Başkan Yardımcısı ve Sosyal Etki için Teknoloji Küresel Başkanı Justin Spelhaug, “Microsoft’un Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na adanmışlığına uygun olarak, teknolojinin bu zorlu dönemde iyiliğin kuvveti olabileceğine inanıyoruz ve küresel düze çıkışı hızlandırma çabalarında kamu ve özel sektör kuruluşları ile ortak olmaktan gurur duyuyoruz.

Küresel Fon’u herkes için ekonomik fırsatlar yaratma, sürdürülebilirlik yatırımlarımızı büyüme ve düze çıkışı ortak çevre gündemlerimizi ilerletecek biçimde yapma, tüm paydaşların çabalarını en çok yardıma ihtiyaç duyan toplumlara yöneltmelerine yardım edecek akıl sistemi kuracak biçimde verileri ve yapay zekayı kullanma fırsatı olarak görüyoruz” dedi.

Küresel profesyonel hizmetler ağı PwC üyesi şirketler, UNDP’de daha konseptüel aşamada iken girişime katıldılar. PwC, küresel kamu-özel ortaklığının bu en önemli girişiminin tasarım ve kuruluşunu desteklemede önemli rol oynamaya devam edecek.

PwC ayrıca, finans ve politika çözümlerinin geliştirilmesine, çok paydaşlı katılımın koordine edilmesine yardım edecek. PwC’nin Küresel Fon’daki rolüne PwC Polonya öncülük ediyor; PwC Kanada, PwC Macaristan, PwC Hindistan, PwC Norveç, PwC Orta Doğu, PwC İsviçre, PwC Türkiye ve PwC Birleşik Krallık destek veriyor.

PwC Polonya Ortağı, Orta ve Doğu Avrupa Kamu Sektörü ve Altyapı Lideri Agnieszka Gajewska, “PwC’de bizim amacımız, toplumda güven tesis etmek ve önemli sorunları çözmektir. Müşterilerimiz ve toplumlarla birlikte, küresel salgının ekonomilerimiz ve toplumlarımıza yarattığı büyük zorlukları değerlendirmek ve hafifletmek için birlikte çalışıyoruz.

İnsanların yaşamında değişiklik yaratacak reel salgın yardım çözümlerini yapılandırma ve uygulamaya yardım etmek üzere kamu ve özel ortaklarımızla işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Fon, en kırılgan olanlara en etkili biçimde ulaşabilmek için, stratejik ortaklarının listesini genişletmeyi hedefliyor.

Küresel salgından düze çıkışta öncü rol oynamak ve bu eylem çağrısına katılmak isteyen kuruluşların, UNDP Proje Koordinatörü ile global.facility@undp.org adresini kullanarak iletişime geçmeleri ve nasıl katkıda bulunabilecekleri hakkında görüşmeleri teşvik ediliyor.

KAYNAK : https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/pressreleases/2020/09/COVID-19_Private_Sector_Global_Facility_announced_at_SDG_Business_Forum.html

HABER : BÜLENT ÖZGEN

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial