MAtchUP Projesinde Sosyal Değerlendirme Anketi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü ,iklim değişikliği ile ilgili MAtchUP isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında sosyal değerlendirme anketi düzenlenmektedir. Katılımcı bilgileri anonim olarak kayıtlara geçecek ve elde edilecek sonuçlar proje sonuç raporunda sunulacaktır.

Akıllı Enerji, Akıllı Ulaşım, Akıllı Altyapı ve Bilgi İletişim Teknolojileri girişimleriyle Antalya’da ve Türkiye’de akıllı şehirlerin arttırılmasını destekleyen Ufuk 2020 MAtchUP projesi, Türkiye’nin en büyük Akıllı Kentsel Dönüşüm projesine ev sahipliği yapan Antalya’nın Ekolojik Akıllı Şehir vizyonunun ilk uygulaması olacaktır.

MAtchUP Projesi, alt yapı, enerji, su, aydınlatma, çevre, güvenlik, sağlık, akıllı ev ve entegre teknoloji çözümleri de dahil olmak üzere, farklı akıllı şehir uygulamalarıyla sıfırdan yaratılan türünün tek örneği bir akıllı şehir olacaktır.

Nihai amaç; enerji verimliliğini geliştirmek, sürdürülebilir ulaşımı arttırmak, Avrupa ve ötesindeki diğer şehirler için kentsel dönüşüm modeli olarak hizmet edecek teknolojiye yatırım yaparak özel eylemler yoluyla topluluklar için refah ve daha yaşanabilir bir kentsel ortam yaratmaktır.

Uygulayıcı şehirler (Antalya, Valensiya ve Dresden), yerel ekonomilerini canlandırmak ve vatandaşlarının yaşam kalitesini yükseltmek için yenilikçi ve teknolojik çözümler uygulayarak projeye öncülük edecektir.

İzleyici şehirler (Ostend, Herzliya, Üsküp ve Kerava), uygulayıcı şehirlerde ulaşılan sonuçların çoğaltılmasında ve potansiyellerinin en üst seviyeye çıkartılmasında rol oynayacaktır.

MAtchUP Projesi Sosyal Değerlendirme Anketi Amacı

Kentlerin kapasitelerini aşan aşırı nüfusun yanı sıra buna bağlı çarpık kentleşme, iklimin değişkenliğine ek olarak, fosil yakıtların aşırı kullanımı, arazi kullanım değişiklikleri, ormansızlaşma gibi hız kazanan insan faaliyetleri etkisiyle birlikte, atmosferdeki doğal dengenin bozulmasına ve sera gazı emisyonlarının artmasına yol açmıştır.

Oluşan  sera etkisinin sonucu olarak ise, kentsel ısı adaları oluşmakta, plansız, çarpık kentleşme sonucunda kentlerin çevrelerindeki kırsal alanlara göre daha çok ısınması ve bunun sonucunda da, hava kirliliği, uzun süreli kuraklık, aşırı sıcaklık ya da soğukluk ile kasırgaların sıklığının artması,  tarımsal ürünlerde verimliliğin ve çeşitliliğin kaybı, gıda fiyatlarında artışın yaşanması, mevsim geçişlerinin ortadan kalkması, su kaynaklarının ve altyapılarının olumsuz etkilenmesi gibi birçok çevresel sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bu ve bunun gibi pek çok sorun silsilesi bize gelecekte yaşanılabilir şehirler için; ne yapmamız ve yapmamamız konusunda düşünmeyi ve harekete geçmeyi zorunlu kılmaktadır.

Sosyal Değerlendirme Anketinin Amacı; yaklaşan ve giderek artan çevre sorunlarına toplum olarak ne kadar farkında olunduğunu ve bundan sonraki süreçte nasıl bir yol almamız gerektiğini ortaya koymaktır.

MAtchUP Projesinin amacı, akıllı teknolojilerin getirdiği çözümleri şehre entegre ederek, sürdürülebilir şehirlerin geleceği için yenilenebilir enerjilerin kullanılması , yaygınlaştırılması  ve bu konuda toplum bilincinin oluşturulmasıdır. Bunun yanı sıra gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için birlikte neler yapabileceğimizi göstermek ve şehrimizin sorunlarına getirilecek akıllı çözümlerde vatandaş katılımını sağlamak, fikir alışverişinde bulunmak MAtchUP Projesinin amaçları arasındadır.

Sosyal Değerlendirme Anketi: https://forms.gle/t3EpYCsy9smJd9qE8

Kaynak :.. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMGSic4DriT0I5bKTjInVsaybB-ZcU4adQe3TBkRENZvWDiw/viewform-Elif Özgür ÖZBEK Antalya

HABER : BÜLENT ÖZGEN

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial