Covid-19, ülkelerin maskelerini düşürdü

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksi ve Gösterge Tablolarını içeren Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2020, 30 Haziran 2020 Salı günü New York‘da açıklandı. Cambridge Universitesi Yayınları tarafından yayımlanan rapor Prof. Dr. Jeffrey Sachs liderliğinde Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) ve Bertelsmann Stiftung uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından hazırlandı.

Bu yılki rapor, Covid-19’u durdurmak için halk sağlığı stratejilerinin önemini vurgulamakta; kısa vadeli mücadeleye ve Covid-19 sonrasında iyileşme aşamasına rehberlik edecek uzun vadeli dönüşümlere odaklanmakta. Rapor, Covid-19 öncesinde küresel ölçekte da belirgin bir ilerleme kaydedildiğine işaret etmekte. Sağlam politikalar ve güçlü küresel işbirliği ile önümüzdeki on yılda, Covid öncesinde kaydedilen ilerlemeyi geri getirmek mümkün.”

Bertelsmann Stiftung ve Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) işbirliğinde gerçekleştirilen ve “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Covid-19 ” başlığı ile bu yıl beşincisi yayımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2020, Covid-19’un Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerindeki olası kısa vadeli etkilerini özetlemekte ve SKA’ların ülkelerin iyileşmeleri için çizebileceği yol haritasını açıklamaktadır.

 Rapor aynı zamanda ülkelerin SKA’lara yönelik ilerlemesini de değerlendirmektedir. 2016’dan bugüne, yıllık rapor tüm Birleşmiş Milletler üye ülkelerinin SKA performansını izlemek ve sıralamak için en güncel verileri sağlamaktadır. Resmi olmayan bir izleme aracı olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Raporu, SKA’ları izlemek için resmi çabaları tamamlayıcı niteliktedir.

Çıkarılacak Dersler: OECD ülkeleri arasında Güney Kore Covid-19’un sağlık üzerindeki etkilerini en iyi yöneten, ekonomi üzerindeki etkilerini  azaltan en başarılı ülke oldu.

Covid ‑ 19 pandemisi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) gerçekleşmesine olumsuz etki edecektir. Dünya son yüzyılın en kötü halk sağlığı ve ekonomik kriziyle karşı karşıya kaldı. 20 Haziran 2020 itibarıyla, dünya genelinde Covid ‑ 19’dan yaklaşık 463.000 kişi öldü. Sağlık krizi, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki yüksek gelirli ülkeler de dahil olmak üzere tüm ülkeleri etkiledi.

Ekonomik faaliyetin haftalarca durdurulması gibi Covid ‑ 19 tehdidine karşı alınan acil önlemler, büyük iş kayıplarına ve özellikle kırılgan ve savunmasız gruplar üzerinde büyük etkileri olan küresel bir ekonomik krize yol açtı. Covid 19, başta yoksul ülkeler ve yoksul nüfus kesimleri olmak üzere tüm dünya gerçekleşmesi  için önemli bir engel oluşturdu.

Mevcut tabloda tek olumlu nokta, ekonomik faaliyetlerdeki düşüşe bağlı olarak çevresel olumsuz etkilerin azalması oldu: Artık amaç, çevresel bozulma modellerine geri dönmeden ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasıdır. Bu noktada, pandeminin uzun vadeli sonuçları belirsizliğini korumaya devam etmektedir.

Tüm ülkelerin sağlık sistemlerinin ve salgın ile mücadele programlarının dayanıklılığını güçlendirmeleri gerekmekte.

Bazı ülkeler pandemi ile mücadelede diğer ülkelerden daha iyi performans göstermiş olsa da bugün itibarıyla tüm dünya ülkeleri hala COVID-19 nedeniyle ciddi risk altındadır. Hiçbir ülkede “sürü bağışıklığı” adı verilen toplumun önemli bir kesiminin hastalığa yakalanma oranına ulaşılmamıştır; ülkeler yeni dalgalar karşısında hala oldukça savunmasız durumdadır.

SKA’ların üçüncüsü olan Sağlıklı Yaşam Amacı (SKA 3) doğrultusunda tüm ülkeler, ulusal ve küresel sağlık risklerinin yönetimi, rizk azaltımı, erken uyarı kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda çalışmak zorundadır.

 Covid ‑ 19, özellikle salgın hastalıklar ile mücadeleye en iyi hazırlandığı düşünülen yüksek gelirli ülkelerde, sağlık sistemlerinin kırılganlığına önemli ölçüde ışık tutmuştur.

Kriz, büyük yatırımların yanı sıra, hastalık önleme programlarının takibi, pandemilere karşı sağlık sistemlerinin hazırlığını ve dayanıklılığını izlemek için daha iyi önlemlere ve raporlamaya ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Altı Sürdürülebilir Kalkınma Dönüşümü Covid ‑ 19’den kurtulma konusunda yol gösterici olabilir.

Uluslararası toplum, bölgesel örgütler ve ülkeler Covid-19 sonrası iyileşmeyi planladıkları için, SKA’ların politika yapım süreçlerinin merkezine konması önemli olacaktır. Covid‑19 iklim ve biyoçeşitlilik krizlerini çözmediği gibi tam tersine başta gelir eşitsizlikleri olmak üzere diğer eşitsizlikleri büyük ölçüde arttırmıştır. Ayrıca, kriz, ülkelere, ancak sağlık sistemlerini güçlendirirlerse halklarını küresel salgınlardan koruyabileceklerini göstermiştir.

Asya ülkeleri, 2015 yılında SKA’ların kabul edilmesinden bu yana en fazla ilerleme kaydeden ülkeler grubudur.  Aynı zamanda Asya ülkeleri Covid‑19 salgınına da en etkili cevap veren ülkeler olmuştur.

Dünyada SKA’larda ilerleme kaydedilse de, Doğu ve Güney Asya’daki ülkeler SKA Endeksi puanları açısından en fazla ilerleme kaydetmeyi başarmıştır. Bu bölgedeki ülkeler Covid-19 salgınını dünyanın diğer bölgelerine göre daha etkin bir şekilde yönetmiştir.

Bu mevcut durum devam ederken; kriz, jeopolitik ve ekonomik küresel ağırlık merkezinin Kuzey Atlantik bölgesinden Asya-Pasifik bölgesine kaymasını hızlandıracaktır.

Dayanışma ve ortaklıklar sağlık, ekonomik ve insani krizleri ele almak ve önlemek için kritik öneme sahiptir.

Küreselleşme ve vahşi yaşam habitatlarının yok edilmesi, virüslerin dünyaya hızla yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Ancak küreselleşmenin ekonominin güçlenmesi, yoksulluğun azaltılması, teknolojik ilerleme ve birbirlerinin kültürlerinden yararlanma için sağladığı büyük faydaları kaybetmek yerine, küreselleşmeyi daha adil, sürdürülebilir ve şoklara karşı dirençli hale getirmek önemlidir.

Politika yapıcılar, iş dünyası, sivil toplum ve bilim camiasının ortaklaşa yürüttüğü uluslararası eylem, acil krize çözümlerin tanımlanmasını hızlandırabilir ve uzun vadede küreselleşmeyi güçlendirebilir.

Güçlü uluslararası ve çok sektörlü ortaklıklar, iyi uygulamaları paylaşarak azaltım stratejilerini destekleyebilir ve gelecekteki yıkıcı olayları önlemeye yardımcı olabilir. Sağlık, ekonomik ve sosyal krizler, en savunmasız ülkeleri desteklemek üzere uluslararası işbirliği ve dayanışmanın iyileştirilmesini gerektirmektedir.

Resmi istatistiklerdeki veri boşlukları ve gecikmeler, istatistiksel kapasiteye acil yatırım yapılmasını ve hükümetler ile özel sektör arasında koordinasyonun artırılmasını gerektirmekte.

Pandemi bize bir kez daha gerçek zamanlı bilginin değerini ve ani ve belirsizlikler ile dolu fırtınaların maliyetlerini öğretti. Covid‑19 aynı zamanda ülkelere, salgının erken baskılanması ve salgına geç müdahale edilmesinin toplumda yarattığı etki ve tahribat farkını gösterdi. Kaybedilecek hayatların, ekosistemlerin kurtarılması ve verimli yönetişim konularında erken harekete geçme ve zamanında doğru önlemler geliştirmeyi salık veren Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve göstergeleri için de aynı durum geçerlidir.

SKA Endeksi ve Gösterge Tablolarının bu yılki baskısı, resmi istatistikler ve raporlardaki gecikmeler nedeniyle Covid‑19’un SKA’lar üzerindeki etkisini içermemektedir. Bu durum, SKA’ların değerlendirilmesi açısından da gerçek zamanlı ve ayrıştırılmış verinin önemini göstermektedir.

Veri kullanılabilirliğini artırmaya, resmi istatistiklerde gecikmelerini azaltmaya ve araştırma kurumları ve özel sektör de dahil olmak üzere geleneksel olmayan kaynaklardan gerçek zamanlı ve doğru veri temini konusunda çabanın ötesinde daha odaklı çalışılması gerekmektedir.

https://i.gyazo.com/8990820dfccdb73336d944a4f98c388f.png

Uzun süreli evde karantina politikası, maliyetli olmasına rağmen maske vb. koruyucu kişisel ekipmanlara ve test yapma imkanlarına sahip olmayan ya da hastane yoğun bakım kapasiteleri düşük olan ülkeler için doğru bir politika önlemi olmuştur. Sıkı ve uzun süreli evde kalma politikası binlerce hayatın kurtarılmasına katkıda bulunmuştur.

Sürdürülebilir ve adil bir iyileşme dönemi için altı SKA Dönüşümü

Rapor, 2015-2019 yılları arasında küresel ölçekte SKA’larda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ortaya koymaktadır.

Covid-19 salgınının, özellikle SKA 1 (Yoksulluğa Son), SKA 2 (Açlığa Son), SKA 3 (Sağlıklı Yaşam) ve SKA 8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) gibi  üzerinde kısa vadede ciddi olumsuz etkileri olması muhtemeldir.  Covid-19, başta gelir eşitsizliği olmak üzere diğer eşitsizlik biçimlerini de büyük ölçüde artırmıştır.

Mevcut tabloda tek olumlu nokta, ekonomik faaliyetlerdeki düşüşe bağlı olarak çevresel olumsuz etkilerin azalması olmuştur. Yeni dönemde ana amaç, artık çevresel bozulmaya yol açmayacak şekilde ekonomik faaliyetlerin canlandırılması ve artırılmasıdır.

Daha fazla küresel ortaklık ve işbirliğine acil ihtiyaç (SKA 17)

Mevcut kriz, büyük güçler arasındaki düşmanlıklar da göz önünde bulundurulduğunda, küresel işbirliği yerine küresel çatışma ihtimalini artırmaktadır. Dünyada bir çok ülkede çok taraflı acil küresel bir işbirliğine talep artsa da, bazı ülkelerde yaşanmakta olan ülke içi krizler, bütçe açıkları ve yerel siyasette yaşanan bölünmeler, bu ülkelerin küresel işbirliği konusunda isteksiz olmalarına neden olmaktadır.

Çok taraflı küresel bir işbirliği için mevcut durum endişe verici olsa da, küresel tehditler karşısında başarı için işbirliğinin desteklenmesi gerekmektedir.

SKA 17 (Hedefler için Ortaklıklar) kapsamındaki uluslararası işbirliği, salgına olumlu ve hızlı bir çözüm geliştirilmesini sağlayabilir.

Rapor, küresel işbirliğinin içermesi gereken beş temel önlemi tanımlamaktadır:

(1) En iyi uygulamaların hızla yaygınlaştırılması.

(2) Gelişmekte olan ülkeler için finansman mekanizmalarının güçlendirilmesi.

(3) Açlık sıcak noktalarının ele alınması.

(4) Sosyal korumanın sağlanması.

(5) Yeni ilaçların ve aşıların araştırılması ve tanıtımı.

Türkiye

Sürdürülebilir Kalkınma 2020 Raporu’na göre, Türkiye 166 ülke arasında 70.3 endeks puanı ile 70. sırada yer alıyor. Türkiye’nin 17 hedefin gerçekleştirilmesi yönünde hızlı adımlar atması gerektiğine işaret eden raporda, yoksulluğun sona erdirilmesi konusunda Türkiye’nin nispeten bir ilerleme içinde olduğu kaydedilmekte.

Türkiye’nin; açlığın sona erdirilmesi, sağlık ve refah, nitelikli eğitim, temiz su ve sıhhi koşullar (sanitasyon), erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sorumlu tüketim ve üretim ve hedefler için ortaklıklar başlıklarında 2030 hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını hızlandırması gerektiğine vurgu yapılıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, sanayii, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış ve adalet başlıklarında, Türkiye’nin önemli zorlukları olduğunu belirten raporda,  önümüzdeki dönemde izlenmesi gereken yol haritası ortaya koyulmakta.

 Rapor göstergeleri, Türkiye’de obezitenin arttığına, kadınların eğitim, iş ve siyasete katımının gelişime açık olduğuna, genç işsizliğine, Ar-Ge yatırımlarının iyileştirilebileceğine, yenilenebilir enerji kaynaklarını dengeli bir politika planı içinde geliştirilebileceğine açık bir tablo sunduğunu göstermektedir.

https://i.gyazo.com/d55619e3bdcbecd94d9bc6403cbe185d.png
https://i.gyazo.com/65f3e1b85629fec3f8ff244cffca874f.png

Bu bilgiler ışığı altında;yukarıdaki tabloyu aşağıdaki bilgi çercevesinde değerlendirmek gerekir.

Not : (Kırmızı ok )Decreasing : Azalan ;  (Turuncu ok)Stagnating: Durgun, (Sarı ok)Moderately: Kısmen, (Yeşil ok)On track or maintaining SDG acihevement : SDG’nin gerçekleştirilmesinde, İnformation unavallable: Kullanılmayan bilgi anlamındadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Sustainable Development Goals(Ingilizcesi)

Örneğin : 1 nolu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında sarı ok var anlamı : Azalan bir seyir izliyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Rapora göre ,Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde meydana gelecek zaafiyetler  :

SDG 1 Yoksulluk yok(Sustainable Development Goals)( Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri)

 • İş kayıpları ve ekonomik kilitlenme nedeniyle artan yoksulluk

• Hassas gruplar üzerindeki orantısız etki (örneğin yoksul) Cinsiyet eşitliği

SDG 2 Sıfır Açlık

•Küresel gıda arzı ve ticaretindeki azalma nedeniyle gıda güvensizliği

• Gelir düşüşü ve kilitlenme sırasında gıda bulunabilirliğinin azalması nedeniyle açlık

• Nakliye zorlukları ve işgücü mevcudiyetinin azalması nedeniyle gıda kaybı ve israfı azalması

• Okul yemeklerinin kesintiye uğraması nedeniyle daha zayıf beslenme

SDG 3 Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam

• Covid 19’dan daha yüksek hastalık insidansı ve mortalitesi

• Sağlık sistemlerinin aşırı yüklenmesi nedeniyle diğer nedenlerden daha yüksek mortalite

• Ekonomik ve sosyal aktivitelerin azalması nedeniyle ölüm oranlarında hafif düşüş (örn. Trafik kazaları)

• Düşük çevre nedeniyle potansiyel kısa vadeli sağlık kazanımları kirlilik

• Hapsedilme ve kilitlenmenin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi (örn. kaygı ve depresyon)

SDG 4 Kaliteli eğitim

• Okul ve günlük bakım kapanışları

• Beşeri sermayenin gelişimindeki kayıp

• Okul yemeklerinin kesintiye uğraması nedeniyle daha zayıf beslenme

SDG 5  Cinsiyet eşitliği

• Kadınlar üzerindeki olası orantısız ekonomik etkiler (örneğin, iş kayıpları, yoksulluk)

 • Kilitlenme nedeniyle kadınlar üzerindeki diğer sosyal etkiler (örneğin, aile içi şiddet)

• Erkekler arasında virüsten daha yüksek mortalite oranları (çünkü daha yüksek sigara içme oranı)

SDG 6  Temiz su ve sanitasyon

 • Dezavantajlı gruplar arasında temiz suya sınırlı erişim, katı hijyen kurallarına uyma olasılığını sınırlar

SDG 7   Ekonomik ve temiz enerji

• Ekonomik büyümedeki yavaşlama, enerjiye erişimi artırabilecek, ancak yenilenebilir enerjiler için teşvikleri azaltabilecek enerji fiyatlarının (örn. Petrol) azalmasına katkıda bulunmaktadır.

SDG 8   İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme

• Dünyanın hemen her yerinde ekonomik kriz

• Ticaretin aksaması

• Kitlesel işsizlik

• Ticari kapanmalar / iflaslar

• Turizm faaliyetlerinde keskin düşüş

• Büyük kamu açıkları

SDG 9   Sanayi, yenilik ve altyapı

• Endüstriyel çıktılarda düşüş

• Bazı endüstrilerin olası kamulaştırması, diğerlerinin iflasları ve kapatılması

• Tedavileri ve aşıları bulmak için bilimsel işbirliği

• E-sağlık, e-eğitim, e-yönetişim ve e-ödemeler için dijital teknolojilerin hızlandırılmış alımı

KAYNAK : Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2020

HABER : BÜLENT ÖZGEN

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial