AB, iklim krizi ile mücadele konusunda anlaşma sağladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, “AB Konseyi olarak iklim değişimi ile mücadele konusunda bir anlaşma sağladık. Avrupa’nın 2050 yılına kadar iklimde dengenin sağlandığı ilk kıta olmasını istiyoruz” dedi
AB, iklim değişimi ile mücadele konusunda anlaşma sağladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nin ilk gün oturumlarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda iklim değişimi konusuna yoğunlaştıklarını belirten Michel, bu konunun önümüzdeki yıllarda çok önemli bir başlık olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Michel, AB Konseyi’nde iklim değişimiyle mücadele konusunda bir anlaşma sağladıklarına dikkati çekerek, “Avrupa’nın 2050 yılına kadar iklimde dengenin sağlandığı ilk kıta olmasını istiyoruz.” diye konuştu.

POLONYA’YA EK SÜRE

AB üyesi ülkelerinin farklı kaygılarını göz önüne alarak bu kararı aldıklarını ifade eden Michel, Polonya’nın ikim hedefini uygulamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu, 2020 Haziran ayındaki Konsey toplantısında konuyu tekrar ele alacaklarını söyledi.

Michel, AB’nin iklim değişiminde uzun dönem stratejik önceliklerinin belirlendiği ‘Avrupa Yeşil Anlaşması’nın Avrupa’yı bu alanda küresel lider konuma getireceğini anlattı.

AB’nin gelecekteki bütçesini de ele aldıklarını ifade eden Michel, birliğin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF)ile ilgili teknik ve ikili görüşmelerin önümüzdeki aylarda süreceğini vurguladı.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Zirvede, Türkiye ile ilişkileri de değerlendirdiklerine işaret eden Michel “Gelecekte Türkiye ile diyaloğu geliştirmeye devam etmenin önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Michel, Avrupa açısından Türkiye ile göç alanında yakın iş birliğini sürdürmenin çok kritik olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütünden iklim değişikliği uyarısı!

‘İKLİMDE DENGENİN SAĞLANDIĞI İLK KITA OLMAYI HEDEFLİYORUZ’

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB’nin iklim değişimi ile mücadele etmekte kararlı olduğunu belirterek, “Avrupa, iklim değişimi konusunda küresel bir rol model olacak” dedi.

AB’nin büyüme stratejisini, yatırımlarını ve bilimsel araştırmalarını iklimle ilgili alanlara yoğunlaştıracağını anlatan Von der Leyen, “Bazı bölge ve sektörlerin bu duruma uyum göstermesinin zor olacağının farkındayız” diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB), sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı amaçlayan çeşitli iklim ve enerji hedefleri doğrultusunda önemli çalışmalar yapmakta, Avrupa Çevre Ajansından da yardım ve destek almaktadır.

Avrupa Yeşil Anlaşması Bildirisi (European Green Deal)
 

İşte Avrupa Birliği buradan hareketle, iklim krizi ile mücadelede dünyada öncü bir rol üstlenmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan,”Yeşil Anlaşma” olarak da bilinen eylem planını açıkladı. Açıklama, İspanya’nın başkenti Madrid’de Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı (COP 25) yapılırken duyuruldu.
 

Buna göre, önümüzdeki 5 yıl için stratejik planlarını belirleyen ve bunların önceliklerinden olan iklim değişikliğine ilişkin, yeni politika sürecine yer veren ve iklime zarar vermeme amacına ulaşmaya yönelik taahhüdünü yerine getirme yolu olarak da diyebileceğimiz (iklimsel önlem anlamına da gelen) Avrupa Yeşil Anlaşması Bildirisi (European Green Deal) 11.12.2019 tarihinde yayınlandı.
 

Eylem planının başlıklarına bakacak olursak;
 

Bütün AB ülkelerini 2050 yılına kadar karbon-nötr hale getirmek,

Karbon salınımını sıfırlamak,

Bio çeşitliliği korumak,

Yenilenebilir enerji ile yola devam etmek,

Fosil yakıtları terk etmek,

Büyüme hedeflerini arttırmak.

Yeşil bir geçiş yapmak,

Çevresel bozulmayı ve iklim değişikliğini önlemek,

– Sürekli yaşanan sel baskınları ve kuraklığın önüne geçmiş olmak.

Böylece iklim değişikliği ile mücadelede, çevre ve yeşil ekonomi konularındaki dönüştürücü politikalarına yer veren Avrupa Yeşil Anlaşması Bildirisi’nin bir diğer amacının, temel sistemlerin sürdürülebilirliğini destekleyen şekilde yeniden tasarlanmasına ilişkin politika önceliklerini ortaya koymak olduğu anlaşılmaktadır.

Komisyon tarafından iklimle bağlantılı tüm politikaların gözden geçirilme süreci Haziran 2021’de başlayacak olup, bu kapsamda, Emisyon Ticareti Sistemi (ETS)’nin kapsamı genişletilecek ve üye devletlerin ETS dışında kalan sektörlerde de emisyon azaltımı hedefi koyması gibi hususlar ele alınacaktır.
 

Bu anlaşma kapsamında ilk etapta 2030 yılına kadar emisyon azaltımını mevcut yüzde 40 hedefinden en az yüzde 50 ye artırmak için hedefler ortaya konacaktır. Komisyon ayrıca, fosil yakıtlardan daha yeşil ekonomiye geçiş için 100 milyar euroluk yatırım yapmayı “kolaylaştıracak” bir ek fon yaratmayı da önermiştir.
 

Avrupa Yeşil Anlaşması Bildirisi’nde; vergilendirmenin iklim hedefleriyle uyumunun sağlanmasının önemli olduğu vurgulanmakta ve Avrupa’nın iklim hedefleriyle uyumlu olacak şekilde revize edilmesi planlanmaktadır.
 

Avrupa Yeşil Anlaşması Bildirisi’nin sürdürülebilir taşımacılığa geçişin hızlandırılması başlığı altında ise ulaşım sektörünün, Avrupa sera gazı emisyonunun çeyreğini oluşturduğuna ve ulaşım sektöründen kaynaklı emisyon miktarının 2050 yılı itibariyle %90 azaltılması gerektiğine dikkat çekilerek; karayolu, demiryolu, havayolu ve deniz taşımacılığı sektörlerinin hepsinin azaltım hedefine katkıda bulunması gerektiği ve sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık için bir strateji kabul edeceği hususlarına yer verilmektedir.
 

Öte yandan, Avrupa Yeşil Anlaşmasını desteklemek amacı ile Avrupa İklim Kanunu, AB ve komisyonlarında gündeme gelmiş ve görüşülmeye başlanmıştır.
 

Yine Avrupa Komisyonu, Yeşil Mutabakat ile ilgili araştırmaları ve yenilikleri desteklemek amacı ile AB araştırma ve inovasyon programı olan Horizon Europe (2020)kapsamında da bu alanda ek araştırma ve girişimleri desteklemektedir.
 

KAYNAK :https://www.birgun.net/haber/ab-iklim-degisimi-ile-mucadele-konusunda-anlasma-sagladi-279898-https://www.hurses.com.tr/seyfullah-atci/avrupa-yesil-anlasmasi-bildirisi-european-green-deal/haber-34699-Seyfullah ATCI

HABER : BÜLENT ÖZGEN

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial