Zeytinlik Alanda Günübirlik Tesis Tatil Köyleri

Tarım ve OrmanBakanlığı AyvalıkAdaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planında yer alan Bahçealtıkoyunda  iki bölüm halinde olmak üzere, Şeytansofrası 1,Cunda adasında Pateriça 1,Birinci ve İkinci köyünde bireradet, toplam 4 adet,Hakkıbey yarımadası’nda Kumru burnu ve Ceylan sitesikoyunda olmak üzere toplam 8 adet günübirlik kullanım alanı/bölgesi, ;   3’ü özel2,4,5 no.lu  doğa koruma ve milli parklar Gnl.Md.lüğünce planlanıyor.

Ayvalık’ın yaklaşık 54 km uzunluğunda kıyı hattına  sahip olup, onlarca irili ufaklı koy bulunmaktadır.Bu kıyı şeridi ve koyların önemli bir bölümü Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içinde yeralmaktadır.Türkiye’deki Tabiat Parklarının en büyüğü ve denizel alana sahip olanı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’dır.

Anayasa’nın 43.maddesi ilebaşlayıp Kıyı Kanunu  ve bağlı yönetmelikler ile devam eden mevzuat bütünü,öncelikle kıyı alanlarının kamuya  ait olduğunu ve bu alanlarda mülkiyet oluşturulmayacağını ve herkesin serbestçe kullanımına açık olması  gerektiğini düzenler.

Kıyı kanun’nun 13ncü maddesi Belediye sınırları içinde kanun uygulamalarının kontrol sorumluluğunu  Belediyelere vermektedir. Yani kıyılarda  oluşacak her türlü  yasadışı müdahaleyi takip ve kontrol sorumluluğu Belediyelerdedir.

Diğer yandan Belediye kanunun  hükümleri çercevesinde kıyılarımızın  temizliği,atık toplama,içme suyu,atık su gibi temel hizmetler başta olmak üzere tüm hizmetlerin  yürütülmesi sorumluluğu Belediyelere yüklenmiştir

Bu düzenlemelerin sonucu olarak,Belediyelerimizin  kıyılarımızın yönetiminde çok önemli  bir aktör olduğu  kuşkusuzdur ve yerinden yönetim ilkeside  ancak böyle gerçekleşir.Kamu görevlerinin yürütülmesinde yetki ve sorumluluğun  birbirinden ayrılmaz olması da temel birprensiptir.Görev ve sorumluluklar kadar yetkilerinde yerelleşmesi gerekir.  

                                                 6 NO.LU GÜNÜBİRLİK ALAN BÖLGESİ

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planında yer alan  8 tane günübirlik kullanım alanlarından 3 tane özel mülkiyetli kullanım alanıdır.  6nolu günü birlik alanında ise  tesbitlerime göre, enaz 8 tane parsel bulunmaktadır.Herbirinde ayrı  günübirlik tesisi  açılabilir..

Ayvalık AdalarıTabiat Parkında yapılması planlanan Çataltepe mevkiindeki günü birlik kullanım alanındaki 927-12/15/16 Parsellerin vasfı tarla olup diğer parseller 927/10,11,13,14parsellerin vasfı  zeytin arazisidir.

İşte konu zeytin olursa ; iş başkadır.Çünkü zeytinlik alanı başka hiçbir konu için kullanılamaz.Zeytin bizim ekmeğimizdir.Özel bile olsa  başka bir amaç için kullanılmasına once kanunlar izin vermez.

3573 sayılı Zeytinciliğin islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması sayılı Kanun ile Danıştayın ilgili Dairesince verilen karar gereği,zeytinlik alana hiçbir şey yapılamaz.

24 Temmuz 2019 gün ve 30841 sayılı resmi gazete de ;7162 sayılı kanun’un 7 nci maddesine eklenen ek 2.madde ile (1),(2),(3) ve (4) no.lu krokiler ile listelerin Anayasaya aykırı olduğuna  karar verildiği yayınlandı.

İPTAL EDİLEN  MADDE    ;

Ekli  (1),(2),(3) ve (4) no.lu krokiler ile listelerde sınır ve koordinatörleri gösterilen alanlarda bu Kanunun kıyılar,sahil şeritleri,doldurma ve kurutma kanalıyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümleri uygulanmaz.

Yukarıda gösterilen 2,4,5 no.lu Tabiat parkında bulunan  Günübirlik alanlarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Md.lüğünce ihaleye verileceği değerlendirilmektedir.

Ayvalik Adaları Tabiat PARKI Çiçekli Bitkileri kitabın son sayfasında Ada camping olmasının da bir tesadüf olduğu değerlendirilmek istiyorum.

Kısacası; İhaleye verilmesi düşünülen günü birlik tesis alanında Ada Camping,Ortunç’un  ve Ceylan sitesinin olması hiç kuşkusuz ki günübirlik tesis alanlarının popüler  olmasına yol açacaktır. Ayvalik Adaları Tabiat PARKI Uzun devreli gelişme planının diğer günübirlik tesis alanlarındaki her bir alanın bünyesinde enazından 1-10 dan fazla parselin olması,kıyıların olduğu gibi tesbih gibi sıralanacağına işarettir.

Günübirlik tesis alanlarının bir başka yönü de ; 6nolu günü birlik alanında ise  özel mülkiyet olup vasfı zeytinlik olan parselin günübirlik proje dosyası Doğa Koruma  ve Milli Parklar Bölge Md.lüğüne teslim edildi.Peki bu günübirlik tesisinde neler yokki;

(*) Giriş noktası,Oturma ve Yemek alanı(1),Tuvalet ve Bebek bakım odası(2), Mescit+Abdeshane(1), Hazirlama  ve servis mutfağı(3),Yöresel Ürün satış birimi(2),İdare ofis(2),Çatılı yemek masası(40),Kameriye mescit yanı(1),Piknik masası(18),Sihhi tesis(3),Enerji ünitesi(1),Soyunma kabini(7),Çeşme(7),El yıkama ünitesi(4),Çöp koyteynırı(12),Çöp Kovası(67),Duş(4),Aydınlatma armatörü(80),Güneşlenme şezlong(152),Plaj voleybol sahası,Giriş tabelası,Yönlendirme tabelası (12),Araç yolu(1250 metrekare),Otopark,Çocuk oyun alanı  v.s.

Şayet proje dosyası mevcut haliyle onaylanırsa tahmini olarak 1 milyon TL.yi bulur sanırım.Kaldı ki bu kadar tesise gerek var mı?Bu kadar tesis yapılırsa,halk kıyı kenar çizgisinden denize nasıl girecek? Bu  kadar tesis yapılırsa bunun adı Günübirlik tesis değil Tatil köyü olur.

Günübirlik tesislerinde en önemli konu,deniz ile kıyı kenar çizgisi arasında halkın  ücretsiz denizden faydalanmasıdır.Öğrenildiğine göre ,bu mesafa,arazinin yapısına göre 1  metre ile 50 metre arasında değişmektedir.

Ayvalık halkı kendi memleketinde ücretli mi denizden faydalanacak.Bu kabul edilemez.Halkın sosyo-ekonomik düzeyi de dikkate alınarak başka bir ifadeyle kamu yararını gözetmek vazgeçilmez prensibimiz olmalıdır.

Ayvalık Tabiat Platformun dediği gibi;

-Deniz temizliği ve doğal zenginliğiyle Ayvalık Halkı’nın nefes alabildiği nadir alanlardan bölgelerden biri olması , tel örgülerle çevrilmeden, giriş kapısı yapılmadan, giriş ücreti alınmadan halkın kullanımına bırakılmasını,

– Kıyılarımızın ve ayrılmaz parçası olan doğamızın, hepimizin ortak varlığı olduğu unutulmadan korunmasını ve tüm halkımız tarafından serbestçe kullanılmasını,

– Ayvalık’ın büyük bölümünün doğal sit alanlarından oluştuğu göz önünde bulundurularak, koruma-imar hukukuna ve kamunun yararına uygun biçimde kullanılması gerektiğini,

-Bu ve benzeri bölgelerin kirliliğe ve yangın riskine karşı sürekli kontrol edilmesini ve uyarıcı, bilgilendirici tabelalarla donatılmasını,

– Doğamızın ve tarihimizin talan edilmesinin kabul edilemez olduğu ilkemiz olmalıdır.

İnsani  ve gerekli olabilecek  tuvalet(konteynır), soyunma kabini(konteynır)ve duş tertibatının dışındaki  tesisler gereksizdir. Bölgenin tabiat parkı olduğu unutulmamalıdır.Her olaya rant gözü ile bakmak eko-sistemin sonu olacaktır. Kıyılarımızın sadece parası olanların değil, hiçbir ayrım olmaksızın, tüm halkımız tarafından eşitlik içinde serbestçe kullanımı için gereken her şeyi yapmaya kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim.

Tesbih  tanesi gibi dizilmesi öngörülen/planlanan, günübirlik tesis alanlarının önü alınmadıkça veya bir başka deyimle sınırlama getirilmediği taktirde çevre kirliliğinin önü alınamıyacaktır. Ayvalık’taki STK.lar neredeyse hergün sahil temizliği yapıyorlar.

Yerleşim sonucu evsel atıklarla,denizlerimiz kirlenmektedir. Çeşitli yollardan meydana gelen deniz kirliliği, toplumların korunması ve insanlığın geleceği bakımından büyük önem arz etmektedir. Deniz kirliliğine sebep olan atıklar belirli bir zamanda, bir bölgedeki kirlenme yoğunluğuna bağlı olarak insan sağlığına ve çevreye olumsuz yönde etki etmektedir.

Kıyılarımız  tesbih tanesi gibi günübirlik tesislerle işgal edilmemeli !…

HABER: BÜLENT ÖZGEN

(*) Parantez içindeki sayılar yapılacak tesis sayısını gösterir.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial